Välkommen Peter som ny medlem i juryn till Bengt Hjelmqvists pris

Intervju Johanna Andersson

När Peter Alsbjer blev ny medlem i juryn till Bengt Hjelmqvists pris fick jag en chans att intervjua honom för Biblioteksbladet.

Här kan du läsa hela intervjun!

/Elza*

Ny jurymedlem för plakettjuryn

Intervju Johanna Andersson

I slutet av april blev skolbibliotekarien Johanna Andersson invald som jurymedlem för plakettjuryn. Jag fick chansen att intervjua henne för Biblioteksbladet.

Här kan du läsa hela intervjun 

/Elza*